ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สาคร สร้อยสังวาลย์
เจ้าของผลงานร่วม รัฏฐชัย สายรวมญาติ
คำสำคัญ บริหารจัดการน้ำ;แบบบูรณาการ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ผลงานวิจัยเด่นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2555 นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ กรณีศึกษาลุ่มน้ำวังทอง จ.พิษณุโลก โดย ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ และ อ.รัฏฐชัย สายรวมญาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=G_0p757LEQ4
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง