ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์
คำสำคัญ พรมมิ;สมุนไพร
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นการศึกษาวิจัยพัฒนาสมุนไพรพรมมิอันเป็นผักพื้นบ้านของไทย เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บำรุงความจำ โดยเริ่มจากการพัฒนาวิธีการ สกัดพรมมิที่ได้มาตรฐาน (standardized extract) มีการควบคุมคุณภาพที่ดี มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ยืนยันสรรพคุณของสารสกัด ตลอดจนกลไก การออกฤทธิ์ และมีการทดสอบทางพิษวิทยาเพื่อยืนยันความปลอดภัย รวมทั้ง ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การเพาะปลูก เทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้ภูมิคุ้มกันวิทยา เป็นต้น จนในสุดได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิ ในรูปแบบยาเม็ดเคลือบ โดยที่ขณะนี้ ทางองค์การเภสัชกรรมได้ขึ้นทะเบียน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้ว และได้วางจำหน่ายสู่ผู้บริโภคในเดือนกันยายน ปี 2557
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=V3UPA_x8xiU&list=PLbiT4WMo2j3sYiiGFy05nfyFnBtTann6O&index=3
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง