ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตแป้งบริสุทธิ์จากเมล็ดผลไม้เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิมลศรี พรรธนประเทศ
คำสำคัญ แป้งทำขนม;ของเสียจากโรงงาน;เงาะ;ขนุน;มะม่วง;เมล็ด;น้ำสลัด;วุ้นเส้น
หน่วยงาน ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย กระบวนการสกัดสตาร์ชจากผลเนื้อในเมล็ดมะม่วง เงาะ และขนุน เมล็ดมะม่วงใช้การสกัดแยกน้ำมันและไขมันด้วยตัวทำละลายเอทานอล และสกัดแยกโปรตีนด้วยตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ มี resistance starch ร้อยละ 20-25 ประยุกต์ใช้ผลิตขนมปัง อัตราส่วนทดแทนร้อยละ 10 ผู้ทดสอบยอมรับร้อยละ 80 ส่วนเมล็ดเงาะใช้การสกัดแยกน้ำมันและไขมันด้วยเทคนิค supercritical carbon dioxide extraction (SCE) และสกัดแยกโปรตีนด้วยตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เช่นเดียวกัน ประยุกต์ใช้เป็นสารให้ความข้นหนืดในน้ำสลัดแคลอรี่ต่ำ มีค่าพลังงานต่ำกว่าสูตรปกติร้อยละ 30 ผู้ทดสอบยอมรับร้อยละ 70 เมล็ดขนุนสกัดแยกโปรตีนด้วยตัวทำละลายในสภาวะที่เหมาะสม มี resistance starch ถึงร้อยละ 50 นำมาใช้ผลิตวุ้นเส้นอัตราส่วนทดแทนร้อยละ 60 ผู้บริโภคยอมรับร้อยละ 77
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Tp_GPM-3oxM
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตแป้งบริสุทธิ์จากเมล็ดผลไม้เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง