ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการให้อาหารปลาในแนวปะการัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สืบพงศ์ สงวนศิลป์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ , ผศ.ดร.วชิระ เหล็กนิ่ม , Dr Beverly GOH
คำสำคัญ ผลกระทบ;การให้อาหารปลาเพื่อการสันทนาการ;แนวปะการัง;ปลาสลิดหินบั้ง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การให้อาหารปลาเพื่อการสันทนาการเป็นกิจกรรมที่เป็นที่นิยมกิจกรรมหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวทางทะเล ถึงแม้ว่าข้อมูลผลกระทบในแง่ลบที่อาจเกิดจากกิจกรรมนี้มีการกล่าวถึงกันอย่างมากมาย แต่ก็ยังขาดหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการให้อาหารปลาต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโตของปลาในแนวปะการังชนิดหนึ่ง คือ ปลาสลิดหินบั้งหางมน Abudefduf bengalensis ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จากผลการศึกษาทำให้สรุปได้ว่าการให้อาหารปลาเพื่อการสันทนาการในแนวปะการังสามารถเปลี่ยนการกินอาหารของปลาได้ ทำให้ปลาสืบพันธุ์ได้ดีขึ้น แต่ทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ช้าลง จากกรณีศึกษานี้ ผลกระทบต่อปลากินขนมปังอาจเชื่อมโยงไปเป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศแนวปะการังทั้งระบบได้ในอนาคต ดังนั้นเราจึงควรยุติการทำกิจกรรมนี้เพื่อเป้าประสงค์ที่จะอนุรักษ์ระบบนิเวศแนวปะการังต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลกระทบของการให้อาหารปลาในแนวปะการัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง