ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สร้างรายได้จากการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปราบดา ปานอยู่
คำสำคัญ สร้างรายได้;การเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว
หน่วยงาน เกษตรกร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวหรือไก่ชนพระนเรศวรมหาราช หลังมหาวิทยาลัยราชมงคลพิษณุโลกได้เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาสายพันธุ์ จนเป็นที่ต้องการของตลาด และทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงมีรายได้จากการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวถึงเดือนละกว่าหมื่นบาท คุณปราบดา ปานอยู่ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เหลืองหางขาวได้เล่าว่า หลังเลี้ยงประมาณ 7-8 เดือนก็เริ่มได้รับเงินก้อนแรก ซึ่งเขามองว่ารายได้ดีกว่าการปลูกข้าวทั้งปี แม้นจะเป็นพันธุ์ที่เพาะยากแต่ทุกเดือนจะขายได้ประมาณ 7-10 ตัว สามารถกำหนดราคาขายเองได้ ขณะที่ความสวยงามและมีลักษณะเด่นของไก่พันธุ์นี้หากมีองค์-ประกอบครบถ้วน ก็จะมีราคาเริ่มต้นถึงตัวละ 3-4 พันบาท
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Ikwalafes7U
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สร้างรายได้จากการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง