ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สถานีชาร์จโทรศัพท์มือถือสาธารณะด้วยพลังงานสะอาด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์
คำสำคัญ พลังงานสะอาด;ชาร์จโทรศัพท์มือถือ;ชาร์จโทรศัพท์มือถือสาธารณะ
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย สถานีชาร์จโทรศัพท์มือถือสาธารณะด้วยพลังงานสะอาดติดตั้งในที่สาธารณะ เช่น ป้ายรถประจำทาง ห้างสรรพสินค้า หรือบริเวณจัดแสดงสินค้า โดยสามารถเลือกชาร์จแบบเฝ้ารอหรือเลือกประเภทชาร์จทิ้งไว้ ในตู้หรือหากมีชุดชาร์จส่วนตัวก็สามารถต่อปลั๊กใช้งานได้ทันที โดยการใช้งานสามารถใช้งานพร้อมกันได้ ทั้งสิ้น 8 เครื่อง มีระบบการติดตามแสงอาทิตย์โดยการประมวลผ่านชุดไมโครคอนโทรลเลอร์จะตรวจเช็ค ความเข้มของแสงอาทิตย์เพื่อควบคุมให้มอเตอร์หมุนให้แผงโซล่าเซลล์ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์มากที่สุดและมี ชุดเซ็นเซอร์แสงสำหรับควบคุมการปิดเปิดหลอดแอลอีดีอัตโนมัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Sez_LZr7zqs&index=6&list=PLbiT4WMo2j3uL45gaEbeQqr7qviHtizbC
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


สถานีชาร์จโทรศัพท์มือถือสาธารณะด้วยพลังงานสะอาด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง