ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำข้าวตอกหอมเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ชูชาติ ธรรมเจริญ
คำสำคัญ ข้าวตอก;ข้าวตอกหอม;น้ามันหอมระเหย;น้าหอม;โครงสร้างรูพรุน
หน่วยงาน หน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ (Sensor Research Unit) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย กิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดนวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัยที่มีความพร้อมสำหรับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของชุมชน ข้าวตอกหอมเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคเป็นอาหาร ทำให้มีความต้องการบริโภคข้าวไทยมากขึ้นเนื่องจากมีการขยายฐานผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้ที่ไม่ได้บริโภคข้าวเป็นอาหาร มีความต้องการสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ การบริการต่อเนื่อง โดยไม่มีขีดจำกัด ข้าวตอกหอมเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ของโครงสร้างรูพรุนของข้าวตอกในการกักเก็บน้ำมันหอมระเหยและน้ำหอม รูพรุนแบบต่อเนื่องในข้าวตอกทำให้น้ำมันหอมระเหยและน้ำหอมระเหยออกมาช้าๆ ส่งผลให้บรรยากาศโดยรอบมีกลิ่นหอมสดชื่นตามต้องการ การปรับเปลี่ยนสมบัติเชิงพื้นผิวของข้าวตอกและปริมาณน้ำมันหอมระเหยที่ตรึงในโครงสร้างของข้าวตอกทำให้สามารถควบคุมอายุการให้กลิ่นหอมของข้าวตอกหอมได้ สามารถทำให้มีกลิ่นหอมยาวนานมากกว่า 1 เดือน ข้าวตอกหอมเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีการเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้สำหรับการสร้างบรรยากาศที่มีกลิ่นหอมให้กับห้องนอน ห้องรับแขก โต๊ะอาหาร ตู้เสื้อผ้า กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง รถยนต์ สามารถใช้ในสถานที่ต่างๆ ได้โดยไม่มีขีดจำกัด ไม่สร้างความเสียหายหรือความสกปรกให้แก่วัสดุรอบข้าง ข้าวตอกจะสลายตัวตามธรรมชาติ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง