ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรครวงไหม้ของข้าวในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาววันวิสาข์ เพ็ชรอำไพ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน
คำสำคัญ โรครวงไหม้ของข้าว;Burkholderia glumae
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โรครวงไหม้ของข้าวในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดจากเชื้อ Burkholderia glumae ถึง 76% ปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวในหลายประเทศ แต่ยังไม่มีรายงานพบเชื้อนี้ในประเทศไทย แต่มีการคาดการณ์ว่าเชื้อนี้จะมีโอกาสแพร่ระบาดได้อย่างมากในประเทศเขตร้อนและกึ่งร้อน อีกทั้งมีสถานภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน (regulated pest) จึงต้องมีการศึกษาและจัดจำแนกที่มีความถูกต้อง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรครวงไหม้ของข้าวในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง