ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องช่วยตรวจโครงสร้างเท้า (Podoscope)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เยาวราภรณ์ ยืนยงค์
เจ้าของผลงานร่วม ธีรวัฒน์ ยืนยงค์
คำสำคัญ เครื่องช่วยตรวจโครงสร้างเท้า;Podoscope
หน่วยงาน โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เครื่องช่วยตรวจโครงสร้างเท้า เป็นเครื่องที่ช่วยตรวจการกระจายของน้ำหนักเท้า โดยนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจวิเคราะห์การกระจายน้ำหนักฝ่าเท้า จากการแสดงผลการยืนของผู้รับการตรวจ ซึ่งนักกายภาพบำบัดสามารถนำผลทีได้มาวิเคราะห์ตรวจประเมินผลเพื่อวางแผนการรักษาทางกายภาพบำบัด และประเมินผลก่อนและหลังการรักษา
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง