ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องช่วยกายภาพบำบัดท่อนขา แบบสไลด์ (Aid physical legs slide)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ราชฤทธิ์ เพ็งเพ่งพิศ
คำสำคัญ เครื่องช่วยกายภาพบำบัดท่อนขา;Aid physical legs slide
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เครื่องช่วยกายภาพบำบัดท่อนขา แบบสไลด์ เป็น เครื่องที่ช่วยเหลือผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยการช่วยกายภาพบำบัดโดยการงอเข่าสลับกับการเหยียดขอตรง เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้มีเป็นปกติโดยเร็ว เครื่องใช้แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อป้องอันตรายจากไฟฟ้าดูด สามารถปรับระดับความเร็วได้ตามศักยภาพของผู้ป่วย สามารถตั้งเวลาการทำงานของเครื่องได้สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องได้ด้วยคนเดียวเพราะมีน้ำหนักไม่มาก ผู้ป่วยสามารถหยุดการทำงานของเครื่องได้ทันที เมื่อร่างกายรู้เจ็บปวดโดยใช้รีโมทคอนโทรล มีปุ่มสัญญาณเสียงเตือนเพื่อเรียกเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้เสร็จแล้วหรือเรียกในกรณีอื่นๆ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง