ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คอขวดชวนดูด (Bottle for suction practice)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุนนท์ วงษ์อยู่น้อย
คำสำคัญ คอขวดชวนดูด;Bottle for suction practice
หน่วยงาน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย คอขวดชวนดูดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมา โดยใช้ขวดน้ำเกลือเจาะรูตรงกลาง แล้วนำสายน้ำเกลือผูกกับท่อช่วยหายใจ เพื่อใช้เเทนท่อหลอดลมคอ สำหรับใช้ในการฝึกทักษะ ของผู้ดูแล ให้เกิดความมั่นใจ ในการกลับไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง