ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เก้าอี้ย้ายตัวจุฬาฯ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา
คำสำคัญ เก้าอี้ย้ายตัวจุฬา;เก้าอี้ย้ายตัว
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เก้าอี้ย้ายตัวจุฬาฯ เอื้อให้ผู้ดูแลคนเดียวซึ่งไม่มีแรงมากนักสามารถย้ายตัวผู้สูงอายุเข้าออกจากเตียงได้โดยอาศัยเพียงการพลิกตัวผู้สูงอายุ ไม่ต้องออกแรงยกในแนวตั้ง จุดเด่นของเก้าอี้ย้ายตัวนี้คือโครงขารูปตัว C ซึ่งทำหน้าที่สอดเบาะรองนั่งเลื่อนซ้อนทับเข้าไปยังกึ่งกลางเตียงเพื่อส่งหรือรับตัวผู้สูงอายุจากด้านข้าง เบาะรองนั่งนี้ยึดติดกับพนักพิงและที่วางเท้าซึ่งสามารถปรับมุมเปลี่ยนท่าจากนอนเป็นนั่งในลักษณะที่เหมาะกับการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เก้าอี้ย้ายตัวจุฬาฯมีขนาดกระทัดรัดและมีล้อเลื่อนช่วยเคลื่อนย้ายตัวผู้สูงอายุจากเตียงไปยังจุดต่างๆที่คับแคบในบ้านและสถานพยาบาลอย่างปลอดภัย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง