ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นฤเบศษ์ พิณโท
คำสำคัญ โมเดล;เกษตรทฤษฎีใหม่
หน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย แบบจำลองการจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและที่ท­ำกินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ (ขั้นต้น) แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 โดยแบ่งเป็น 30% : พืชสวนไม้ยืนต้นและพืชไร่ 30% : สระเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำในฤดูฝน 30% : พื้นที่ปลูกข้าว 10% : พื้นที่อยู่อาศัย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=JVz9ZneeIvc
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง