ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินผลกระทบจากการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมชาย ธนะสิทธิชัย
คำสำคัญ มะเร็ง;เสี่ยงต่อโรคมะเร็ง
หน่วยงาน กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารกัมมันตภาพรังสีหรือเคมีบำบัด มีโอกาสสัมผัสหรือมีความเสี่ยงจาก การทำงานดังกล่าวแม้ว่าในบางสายอาชีพอาจมีการประเมินโดยใช้มาตรฐานระดับการสัมผัสรังสีที่ในช่วงเวลา ที่กำหนด แต่ปัจจุบันไม่มีการตรวจผลกระทบทางชีวภาพของบุคคลากรกลุ่มดังกล่าว ทีมผู้วิจัยจึงได้พัฒนาวิธีการตรวจระดับการทำลายของสารพันธุกรรมเพื่อใช้ติดตามความเสี่ยงจากการทำงาน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การพัฒนาวิธีการประเมินผลกระทบจากการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง