ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลิ้งนวดคลายปวดเมื่อย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย – เยอรมัน
คำสำคัญ กลิ้งนวดคลายปวดเมื่อย
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย – เยอรมัน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย กลิ้งนวดคลายปวดเมื่อย คือ การนำลูกลิ้งโรลออน ฝาพลาสติกและท่อพีวีซี ประกอบเข้าด้วยกัน โดยทำให้ลูกกลิ้งนั้นสามารถกลิ้งไปมาได้ อุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้บรรเทาอาการปวดเมื่อยและคลายกล้ามเนื้อได้ โดยการนำอุปกรณ์ไปนวดกับบริเวณที่มีอาการปวด โดยนวดเป็นวงกลมหรือตามแนวยาวและใช้แรงตามความต้องการของผู้ที่มีอาการปวดเมื่อย ลักษณะเด่น คือการใช้วัสดุเหลือใช้ หาได้ง่าย และสามารถพกพาได้สะดวก
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


กลิ้งนวดคลายปวดเมื่อย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง