ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กล่องอุ่นกาย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พจมาลย์ สุวรรณ
คำสำคัญ กล่องอุ่นกาย
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การทำให้ทารกมีร่างกายที่อบอุ่นนั้นมีความสำคัญมากโดยเฉพาะทารกเกิดก่อนกำหนด ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกายนี้สามารถทำให้ทารกที่ป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งอยู่แล้วมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงเพิ่มขึ้น จากปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนานวัตกรรมกล่องอุ่นกายในการช่วยควบคุมอุณหภูมิทารกอยู่ในเกณฑ์ปกติ (37±0.2 องศาเซลเซียส) เพื่อป้องกันการเกิดและแก้ไขภาวะอุณหภูมิกายต่ำแก่ทารกแรกเกิดขึ้น โดยผลิตจากโครงเหล็กและ plastic wrap เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิกายของทารก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบต่อครอบครัวได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


กล่องอุ่นกาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง