ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กราฟวัดโปรตีน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิตลดา การันต์
คำสำคัญ โปรตีน;กราฟวัดโปรตีน
หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย นวัตกรรม กราฟวัดระดับโปรตีน เป็นอุปกรณ์การวัดระดับโปรตีนที่ได้จากการรับประทานอาหารที่พัฒนาขึ้น โดยนำคำถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับปริมาณโปรตีนที่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังควรได้รับในแต่ละระยะมาประกอบไว้ในกราฟขนาด 19x20.5 เซนติเมตร แล้วนำมาใช้วัดปริมาณโปรตีนที่ได้รับจากการรับประทานอาหารในแต่ละวัน โดยมีปริมาณโปรตีนในอาหารแต่ละประเภทอยู่ด้วย จากนั้นบันทึกลงในใบบันทึกปริมาณโปรตีนที่ได้รับในแต่ละวัน ซึ่งผู้ใช้สามารถนำไปวางแผนก่อนการรับประทานอาหารได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


กราฟวัดโปรตีน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง