ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง PVC for leg
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรนิมิตร เพชรทอง
คำสำคัญ PVC for leg
หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย นวัตกรรม PVC for leg ใช้รองขา สำหรับการทำแผล ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ป่วยในด้านความสุขสบายขณะทำแผลให้กับผู้ป่วยที่มีแผลบริเวณขาและเท้า รวมทั้งมีความสะดวกต่อการใช้งานสำหรับพยาบาล สำหรับนวัตกรรมได้สร้างจาก ท่อPVC ซึ่งมีความเบา ทนทาน เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายและมีราคาถูก ในส่วนที่รองขาจะหุ้มด้วยหนัง สามารถทำความสะอาดได้ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่า นวัตกรรม PVC for leg จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานสุขภาพ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง