ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการเสริมอาหารในรูเมนแบบแห้งอัดเม็ด ต่อปริมาณการกินได้การย่อยได้ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อลูกผสมไทย-วากิวและกระบือปลัก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนุธิดา เสนคำสอน
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง
คำสำคัญ อาหารในรูเมนแบบแห้งอัดเม็ด;โคเนื้อลูกผสมไทย-วากิว;กระบือ
หน่วยงาน ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การเสริมอาหารในรูเมนแบบแห้งอัดเม็ดในโคเนื้อลูกผสมไทย-วากิวและกระบือปลัก พบว่าการเสริมอาหารในรูเมนแบบแห้งอัดเม็ดที่ระดับ 150 กรัมต่อตัวต่อวัน มีศักยภาพในการปรับปรุงการกินได้ การกินได้โภชนะ นอกจากนี้ การเสริมอาหารในรูเมนแบบแห้งอัดเม็ดในกระบือปลักจะส่งผลดีกว่าโคเนื้อลูกผสมไทย-วากิว
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง