ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เหง้ามันสำปะหลังใครว่าไร้ค่า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา จัตตุพรพงษ์
คำสำคัญ เหง้ามันสำปะหลัง;ไร้ค่า
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สามารถนำทุกส่วนมาสร้างมูลค่า อย่างเหง้ามันสำปะหลังวัสดุเหลือใช้ในไร่มัน มาใช้ประโยชน์ในการเป็นวัสดุเชื้อเพลิงแทนฟืนและถ่าน เนื่องจากพบว่ามีความร้อนสูง 3,500-4,058 แคลอรีต่อกรัม เมื่อนำมาเป็นถ่านให้พลังงานความร้อนได้สูงขึ้น รวมทั้งยังสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=_PrF6Q8_vuE
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เหง้ามันสำปะหลังใครว่าไร้ค่า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง