ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค งาดำยับยั้งมะเร็งได้ด้วยฝีมือวิจัยคนไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ
คำสำคัญ สมุนไพรพื้นบ้าน;งาดำยับยั้งมะเร็ง
หน่วยงาน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย สมุนไพรไทยหลากหลายรูปแบบที่ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งมีอยู่หลายชนิด สมุนไพรอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถช่วยให้เซลล์มะเร็ง ที่เป็นต้นกำเนิดของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ของมนุษย์ มีการยับยั้งและป้องกันการเกิดได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ด้วยงาดำซึ่งเป็นงานวิจัยจากทางทีมงานคนไทยที่เป็นนักวิจัยระดับชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=pZFak-VmeKg
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค งาดำยับยั้งมะเร็งได้ด้วยฝีมือวิจัยคนไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง