ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ท่าอากาศยานพอเพียงเกษตรอินทรีย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย “โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย” ซึ่งเป็นความริเริ่มของคุณหมอปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และคุณวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ ที่มองว่าพื้นที่ของสนามบินสุโขทัยมีพื้นที่มากถึง 4000 ไร่ และยังมีพื้นที่ว่างเหลือเฟือ จึงต้องการนำมาใช้ประโยชน์โดยการปลูกข้าว และทำเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ที่นี่ยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้อีกด้วย ที่โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย จะมีการปลูกข้าว ทำนาอินทรีย์เป็นหลัก แต่ก็ยังมีการทำเกษตรอีกหลายอย่าง เช่น เลี้ยงเป็ด โดยการนำปลายข้าวที่คัดออกมาให้เป็ดกิน และนำแกลบมาทำปุ๋ยเอาไปใส่ผัก ทำให้ผลผลิตผักออกมางดงาม
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ท่าอากาศยานพอเพียงเกษตรอินทรีย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง