ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ­และนานาชาติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สุรเชษฐ์ เดชฟุ้ง
คำสำคัญ ผลงานวิจัย;สิ่งประดิษฐ์;นานาชาติ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลั­ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การผลิตบัณฑิตและการวิจัย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=2T1dfLagbRs
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การสร้างผลงานวิจัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง