ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อยู่สุขยามเกษียณ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วาสนา อิ่มเอม
คำสำคัญ อยู่สุขยามเกษียณ
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การเป็นผู้สูงอายุ มีเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง 1.เรื่องสุขภาพ 2.เรื่องค่าใช้จ่าย ปัจจุบันคนไทยแก่ก่อนรวยเยอะหรือไม่? การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ต้องเตรียมอะไรบ้าง การวางแผนออมเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ การเตรียมตัวตั้งแต่แรกเริ่ม คือการรู้จักดูแลสุขภาพให้มี work life balance ที่ดี จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้ ผู้สูงอายุ จึงเป็นประเด็นท้าทายที่รัฐบาลจะต้องวางแผนจัดการ เพื่อให้ทุกคนได้รับการพัฒนาที่เท่าเทียม และเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=lNF4fZDhsis
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


อยู่สุขยามเกษียณ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง