ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แคลเซียม เสริมทัพสกัดภัยเงียบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ
คำสำคัญ แคลเซียม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในวัยสูงอายุที่ร่างกายเสื่อมถอยไปตามกาลเวลา นอกจากโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่มักพบในผู้สูงอายุแล้ว ภัยเงียบที่คุกคามผู้สูงอายุจนถึงขั้นพิการและเสียชีวิต คือ โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) ที่เป็นภัยเงียบ เพราะความเสื่อมนี้จะค่อยๆ กัดกร่อนมวลกระดูก ภาวะโรคกระดูกพรุนนี้ไม่มีความผิดปกติ และสังเกตได้ยาก แต่เราสามารถป้องกันได้หากสะสมแคลเซียม (Calcium) ไว้ในร่างกายทุกวัน เพื่อเก็บไว้เป็นธนาคารแคลเซียมไว้ใช้ในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=6I6jLS0Kgzw
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


แคลเซียม เสริมทัพสกัดภัยเงียบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง