ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เทคนิคบำรุงไผ่หวานให้ผลผลิตเก็บได้ตลอดปี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนกร ภิบาลรักษ์
คำสำคัญ เทคนิค;บำรุงไผ่หวาน;ผลผลิต
หน่วยงาน เกษตรกรตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย วิธีการดูแลไผ่หวานให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ด้วยการรดน้ำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และต้องบำรุงไผ่หวานด้วย การใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์เป็นหลัก ซึ่งได้จากผลไม้ต่าง ๆ ในสวนที่เกิดจากเน่าเสีย ส่วนการเก็บเกี่ยวผลผลิตไผ่หวานนั้นสามารถเก็บได้ทุกวัน เพราะปัจจุบันไผ่หวานสดเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก และการต้มไผ่หวานก่อนการจำหน่ายก็เป็นการเพิ่มมูลค่าได้อีกทางหนึ่งด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=BgaAlpRk-6U
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เทคนิคบำรุงไผ่หวานให้ผลผลิตเก็บได้ตลอดปี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง