ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดซ่อมเกลียวก๊อกน้ำประปา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายนิตินัย ชัยเสนา
คำสำคัญ ก๊อกน้ำประปา
หน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ลดเวลาในการซ่อมบำรุง กรณีที่ก๊อกน้ำประปาหัก หรือ ข้อต่อเกลียวในชำรุด เป็นอุปกรณ์ถอดเกลียวช่วยให้ไม่ต้องทุบผนังบ้านให้เสียหายในกรณีที่เกลียวก๊อกน้ำประปาหักติดอยู่ภายในข้อต่อเกลียวใน ยังเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดเกลียว ช่วยกำจัดคราบหินปูนหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในร่องเกลียว สามารถทำความสะอาดได้ก่อนที่จะนำก๊อกน้ำตัวใหม่มาติดตั้ง และยังเป็นอุปกรณ์คว้านรูเกลียวช่วยคว้านรูเกลียวทำให้เกลียวที่ชำรุดออกเพื่อนำท่อประปา PVC มาสวมก่อนที่จะนำข้อต่อเกลียวในมาสวม เพื่อที่จะทำการติดตั้งก๊อกน้ำประปาตัวไม่ โดยไม่ต้องทำการทุบฝาผนัง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=I6IQ188CyCk
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ชุดซ่อมเกลียวก๊อกน้ำประปา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง