ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องตัดและจัดเรียงท่อนมันสำปะหลัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นภพร บัวสาย
เจ้าของผลงานร่วม ณัฐธิกานต์ สินธุ์สุพรรณ์ , วนิดา จิตมาตย์
คำสำคัญ เครื่องตัดถ่านอัดแท่ง
หน่วยงาน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เครื่องตัดและจัดเรียงท่อนมันสำปะหลังเน้นความสะดวกในการตัดและเรียงท่อนมันให้เป็นระเบียบ ไม่สลับหัวไปมาท่อนมันจะเท่ากันทุกๆท่อน ตัวเครื่องจะมีใบเลื่อยวงเดือนในตัวไว้สำหรับตัดลำมันเวลาตัดจะมีที่ล๊อกตรงกลางโต๊ะกับท้ายๆโต๊ะช่วยล๊อกลำมันให้อยู่กับที่ พร้อมทำเครื่องหมายโดยใช่น้ำยาเร่งรากผสมกับสีไว้ที่ปลายด้านที่จะปลูก
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องตัดและจัดเรียงท่อนมันสำปะหลัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง