ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องตัดลำมันสำปะหลัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เก่งกาจ เชิดไธสง
เจ้าของผลงานร่วม อิทธิพล ยาหัส , ฤทธิไกร กิมาลี
คำสำคัญ เครื่องตัดลำมันสำปะหลัง;มันสำปะหลัง
หน่วยงาน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เครื่องตัดเก็บลำมันสำปะหลังเน้นความสะดวกในการตัดเก็บลำมันสำปะหลังในขั้นตอนเดียว โดยออกแบบให้มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีหัวตัดลำมันเป็นใบเลื่อยวงเดือนโดยใช้ต้นกำลังจากเครื่องตัดหญ้า พร้อมจัดเก็บลำมันสำปะหลังเข้ามาในตัวรถโดยใช้สายพานที่เชื่อมต่อกับแท่งเหล็กสำหรับเกี่ยวลำมันเข้ามาเก็บไว้ในเครื่อง หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จสามารถมัดเก็บลำมันเป็นมัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนต่อไป โดยสามารถทำงานได้คนเดียวอย่างรวดเร็วโดยใช้หลักการเกี่ยวกับเรื่อง แรง งาน พลังงาน กำลัง การเคลื่อนที่ ความเร็วในการทำงาน ช่วยอำนวยความสะดวก และผ่อนแรงในการทำงาน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องตัดลำมันสำปะหลัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง