ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พิทักษ์ทะเล ตอน 18 สัตว์ชายฝั่งทะเล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กองทัพเรือ
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ สัตว์ชายฝั่งทะเล;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน กองทัพเรือ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ชายฝั่งทะเล ไม่ว่าจะเป็นหาดทราย หรือหาดหิน ล้วนเต็มไปด้วยสัตว์ที่คอยแวะเวียนมาหาอาหารที่ถูกพัดพามากับคลื่นทะเล โดยเฉพาะเหล่าปูทั้งหลาย เกิดเป็นระบบนิเวศน์ขนาดย่อม ๆ ขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถ้าเราไม่คอยเฝ้าสังเกต เราก็คงจะเห็นมันเป็นแค่ชายฝั่งธรรมดา ๆ แห่งหนึ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=jlnSPbAkUaE&list=PLI9I10mW2Q_6vaaTi2zWKDjs0iKIaYbC_&index=18
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พิทักษ์ทะเล ตอน 18 สัตว์ชายฝั่งทะเล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง