ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวกล้องพลังน่อง (Calf – power brown rice mill)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัชนน มีสา
เจ้าของผลงานร่วม กรวิชญ์ มีปัญญา , อนุสรา กันนิถา
คำสำคัญ ข้าวกล้อง;ข้าวกล้องพลังน่อง
หน่วยงาน โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เครื่องสีข้าว “ข้าวกล้องพลังน่อง” เป็นเครื่องสีข้าวที่ได้มีการพัฒนาสร้างขึ้นมา โดยใช้หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน โดยใช้พลังงานจากการปั่นจักรยานจะทำหน้าที่ กะเทาะเปลือกข้าวออกจากเมล็ด และข้อดีของเครื่องสีข้าวที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่นี้ สามารถแยกเมล็ดข้าวกับ เปลือกข้าวออกจากกันได้โดยใช้สายพานหมุนใบพัดของพัดลม ให้หมุนพัดเปลือกข้าวให้ปลิวออกจากเครื่องสีข้าว และนอกจากนี้เครื่องสีข้าวนี้ยังสามารถแยกเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ และเมล็ดข้าวที่แตกหักออกจากกัน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง