ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ดีไซน์เนอร์ 8 : นวัตกรรมไข่ไก่ออกแบบได้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสัตวแพทย์ กิตติ ทรัพย์ชูกุล
คำสำคัญ นวัตกรรมไข่ไก่ออกแบบได้;ไข่ไก่
หน่วยงาน บริษัท คลีนกรีนเทค จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย นวัตกรรมการออกแบบเทคโนโลยีการนำพา ( Unique Target Delivery system ) เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ พัฒนาระบบการทำงานของลำไส้สัตว์ปีก (Gut Health ) โดยจุดมุ่งหมายนำพาสารออกฤทธิ์สู่อวัยวะเป้าหมาย ลดผลข้างเคียง และ เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการย่อยและการดูดซึมของลำไส้ (Gut Health ) การออกแบบนี้จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาไข่ไก่ เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับไก่ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยเพื่อพัฒนาผลผลิตไข่ให้เป็นไข่มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ดีไซน์เนอร์ 8 : นวัตกรรมไข่ไก่ออกแบบได้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง