ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่(5/8): โคก หนอง นา พลิกฟื้นพื้นที่แล้ง ตอนที่ 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง What2Grow NECTEC
คำสำคัญ เกษตรทฤษฎีใหม่;โคก หนอง นา โมเดล;พลิกพื้นที่แล้ง;การจัดการน้ำ
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาให้ชุมชนเกิดความมั่นคงและยั่งยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ก็คือ การทำโคก หนอง นา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=B01iArpf708
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง