ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุที่เหลือใช้ในการผลิตปาล์มน้ำมันโดยใช้ไส้เดือนดิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายชัยวิชิต เพชรศิลา
เจ้าของผลงานร่วม 1) ดร. บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ , 2) ดร. วีรภรณ์ โตคีรี , 3) นางสาวพัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ , 4) นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ
คำสำคัญ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์;วัสดุเหลือใช้;วัสดุที่เหลือใช้ในการผลิตปาล์มน้ำมัน;ไส้เดือนดิน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุที่เหลือใช้ในการผลิตปาล์มน้ำมันโดยใช้ไส้เดือนดินพันธุ์ขี้ตาแร่ (Pheretima peguana) และพันธุ์ Eudrilus eugeniae (African Night Crawler) หรือพันธุ์ (AF) เพื่อเป็นแนวทางและสร้างเครือข่ายการใช้ไส้เดือนดินในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุที่เหลือใช้การผลิตปาล์มน้ำมันและส่งเสริมให้มีการลดการใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยลงตลอดจนการปรับโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นและในระยะยาวสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุที่เหลือใช้ในการผลิตปาล์มน้ำมันโดยใช้ไส้เดือนดิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง