ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปลูกตะไคร้ ส่งขายวันละ 1 ตัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พยนต์ มูลเกิด
คำสำคัญ ปลูกตะไคร้;ส่งขาย
หน่วยงาน เกษตรกร อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ตะไคร้ปลูกง่ายลงทุนน้อย วิธีการปลูกโดยการเตรียมต้นพันธุ์นำไปปักในหลุมที่เตรียมไว้ การปลูกตะไคร้ 1 ไร่จะลงทุนประมาณ 5,000-6,000 บาท ราคาขายกิโลกรัมละ 10 บาท ได้กำไร 20,000 บาท สำหรับการลงทุนเริ่มแรก และการให้น้ำหลังปลูก 2 วันไม่ต้องรดน้ำ, 3-17 วันรดน้ำทุกวัน, 18-30 วัน รดน้ำวันเว้นวัน และ 1 เดือนขึ้นไปรดน้ำ 2 ครั้ง/สัปดาห์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=-szhQAPNLyA
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ปลูกตะไคร้ ส่งขายวันละ 1 ตัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง