ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิธีปลูกข่าให้โคนขาว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ราชพฤกษ์ รักษาการณ์
คำสำคัญ วิธีปลูกข่า;โคนขาว
หน่วยงาน เกษตรกรในเขตภาคอีสาน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ข่า เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปัจจุบันมีเกษตรกรหันมานิยมปลูกมากขึ้น เพราะเป็นพืชทนแล้ง ใช้น้ำน้อย และขายได้ราคาดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งข่ายังเป็นพืชที่นิยมนำมาประกอบอาหารได้ทุกบ้าน หากต้องการปลูกข่าเชิงธุรกิจแล้วต้องให้ได้หัวข่าที่มีความขาวนวลขึ้นมาจนถึงลำต้น คล้ายกับข่าอ่อน ตรงตามความต้องการของตลาดมากที่สุดแถมได้ราคาดีกว่าด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=077GzzTt1xE
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


วิธีปลูกข่าให้โคนขาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง