ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 13 เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการสีข้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.พนมกร ขวาของ
เจ้าของผลงานร่วม ดร.อภิชาติ อาจนาเสียว , ไชยศิริ ลีศิริกุล
คำสำคัญ เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต;การสีข้าว;เครื่องจักรกลเกษตร
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท เค ซี รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การสีข้าว มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการฟูมฟักระหว่างการเพาะปลูก เพราะข้าวสารที่ผ่านการขัดสีจะจำหน่ายได้ราคาดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าวเปลือกที่นำมาสี และคุณภาพการสีข้าวว่า ได้ข้าวสารที่สมบูรณ์เต็มเมล็ด และมีสีขาวสม่ำเสมอตามมาตรฐานหรือไม่ การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมโรงสีข้าวในประเทศไทย และการวิจัย พัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวไทยในตลาดโลก การสีข้าวให้ได้ข้าวสารเต็มเมล็ด มีสีขาวสม่ำเสมอได้ มาตรฐาน ยังช่วยให้ผู้ประกอบการขายข้าวได้ราคาดี และสามารถรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรได้ในราคาสูงขึ้นด้วย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 13 เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการสีข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง