ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นักเรียนชั้น ม.๔/๑ กลุ่มสุมหัว boi M.W.
คำสำคัญ พืชสมุนไพร;ท้องถิ่น
หน่วยงาน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย พืชสมุนไพรในท้องถิ่นของภาคอีสาน มีมากมายหลายชนิด มีทั้งศัพท์คุณทางยา และยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=eaVVRCG0jSw
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


พืชสมุนไพรในท้องถิ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง