ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) เพื่อการตรวจสอบเชื้อ Squash leaf curl virus ของพืชวงศ์แตงในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวรุ่งทิพย์ จั่นเพ็ชร
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล
คำสำคัญ SqLCV;LAMP
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus ไอโซเลท TH-PK-2016 ที่เข้าทำลายฟักทองในจังหวัดนครปฐมของประเทศไทยเป็นครั้งแรก ด้วยชุดไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะกับ AC1 gene โดยการทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 65 ºC นาน 60 นาที และตรวจสอบผลด้วย 1.5% agarose gel electrophoresis หรือตรวจสอบได้โดยตรงเมื่อเติมสีย้อม SYBR Green I
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง