ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดเกราะรังไหมกันกระสุน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ
คำสำคัญ ชุดเกราะ;รังไหม;เกราะกันกระสุน
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย รังไหมหรือเส้นไหมผลิตภัณฑ์ ที่สามารถทำเป็นเกราะกันกระสุนผ่านกระบวนการที่ได้มาตราฐาน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=8aJ0LfpGUjU
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ชุดเกราะรังไหมกันกระสุน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง