ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หุ่นยนต์เปลี่ยนชีวิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ
คำสำคัญ หุ่นยนต์;เปลี่ยนชีวิต
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การสร้างโปรแกรมช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก ดังนั้น งานของอาจารย์คือทำอย่างไรให้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมนั้นคิดได้เอง หรือที่เรียกว่าระบบอัจฉริยะ อาจารย์ได้มุ่งค้นคว้างานอีกประเภทคืองานสร้างหุ่นยนต์เพื่อเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กออทิสติก เพื่อแก้ปัญหาด้านการสื่อภาษาของเด็กออทิสติก อีกทั้งยังสร้างหุ่นที่พัฒนาทางด้านการพูด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=kSk2xJnYGRQ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


หุ่นยนต์เปลี่ยนชีวิต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง