ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทำน้ำผัก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง แก้ว ขาวอ่อน
คำสำคัญ น้ำผัก;อาหารไทย(ภาคเหนือ);ภูมิปัญญาชาวบ้าน
หน่วยงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำผัก อ.หนองนาว อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง, คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฎลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย น้ำผักเป็นอาหารที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของคนล้านนามาอย่างช้านาน วัตถุดิบ ผักกาดจ้อนหรือผักกาดเขียวปลี ข้าวเหนียวสุก เกลือ ขั้นตอน นำผักกาดเขียวปลีหรือผักกาดจ้อนมาตำหยาบ หมักกลางแดด คั้นด้วยเกลือ กรองเอากากออก นำน้ำที่ได้ไปเคี่ยวจนเป็นสีเขียวขี้ม้าหรือบางแห่งเคี่ยวจนแห้ง ทำเป็นก้อนเก็บไว้กินข้ามปี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=D4uRiwujAkw
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การทำน้ำผัก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง