ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไข่มดแดง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญชู ศิดสันเทียะ
คำสำคัญ มดแดง;ไข่มดแดง
หน่วยงาน เกษตรกรบ้านดงพลวงเจริญผล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย มะม่วงมีราคาตกต่ำ แต่เกษตรกรกลับได้รับประโยชน์จากมดแดง ไข่มดแดงเป็นที่นิยมของคนอีสาน เกษตรกรรายนี้จำหน่ายไข่มดแดงได้กิโลกรัมละ 400 บาท การเลี้ยงมดแดงโดยขึงเชือกผูกติดกับต้นไม้และผูกโยงเชือกระหว่างต้นไม้เป็นถนนเส้นทางเดินไปมาของมดระหว่างต้นไม้และขึงเชือกมายังชามอาหาร สูตรอาหารคือ ข้าว ½ กระติก ปลาทู 2 ตัว นมผงสำหรับเด็ก นอกจากนี้มดแดงช่วยป้องกันกำจัดศัตรูพืชหลายชนิด เช่น เพลี้ยต่างๆ หนอนศัตรูพืชเกือบทุกชนิด ทำให้ผลผลิตมะม่วงที่สวยงามปราศจากสารพิษ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=T4E2rdGCK2o&spfreload=10
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง