ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ม.อุบลฯ กับผลงานเตาเทวดาพลังชีวมวล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
คำสำคัญ ม.อุบลฯ กับผลงานเตาเทวดาพลังชีวมวล;พลังงานชีวมวล
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การพัฒนาเตาถ่านแบบใหม่ ใช้เศษชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง แจงให้ความร้อนเทียบเท่าเตาแก๊ส แถมประหยัด เตาเทวดาจะให้ควันและขี้เถ้าน้อย ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้พัฒนาเตาอังโล่แบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเทียบชั้นเตาแก๊สได้อย่างภาคภูมิ ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน “ง่ายและประหยัด”
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=emVg8P-uO7Q
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ม.อุบลฯ กับผลงานเตาเทวดาพลังชีวมวล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง