ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บ้านปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์
คำสำคัญ บ้านปลอดภัย;ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน หมอชาวบ้าน www.doctor.or.th
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย บ้านคือสถานที่ ๆ ควรให้ความอบอุ่นและปลอดภัยสำหรับผู้อาศัยไม่ว่าจะเพศและวัยใดก็ตาม แต่สำหรับผู้สูงอายุแล้ว การออกแบบบ้านจะต้องมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบประตู ไฟฟ้า พื้นบ้าน ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องครัว ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=RZuO3MdIFUY
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


บ้านปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง