ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 12 บิวเวอเรีย เชื้อรากำจัดเพลี้ย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.มงคล อุตมโท
คำสำคัญ เชื้อราบิวเวอเรีย;กำจัดเพลี้ย
หน่วยงาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การใช้ยาฆ่าแมลงอย่างไม่ถูกต้องในปริมาณมหาศาล ยังแทบไม่ต่างจากการราดน้ำมันบนกองเพลิง เพราะนอกจาก เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะไม่ตายแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เพลี้ยปรับตัวสร้างภูมิต้านทาน และเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เพลี้ยระบาดรุนแรงมากขึ้นและสารพิษเหล่านั้นก็หวนกลับมาทำร้ายสุขภาพชาวนาให้ย่ำแย่ลงไปทุกที ไบโอเทค สวทช. จึงได้คัดเลือกราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงศัตรูพืชมาใช้ทดสอบเพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว โดยผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการและแปลงของเกษตรกรที่ อ. ผักไห่ จ. อยุธยา ตามลำดับ ซี่งพบว่าแปลงที่ฉีดพ่นด้วยราบิววาเรียได้รับความเสียหายน้อยมาก และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามปกติ นอกจากการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้ว ยังพบว่าราบิวเวอเรียสามารถนำมาใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง และเพลี้ยอ่อนได้อีกด้วย ยังพัฒนากระบวนการผลิตราบิวเวอเรียในระดับขยายขนาด เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน หรือถ่ายทอดให้กับชุมชน นำไปผลิตเป็นชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=qQmi1aGE2hY http://www.nstda.or.th/nstda-r-and-d/17062-beauve
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 12 บิวเวอเรีย เชื้อรากำจัดเพลี้ย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง