ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เบาหวานเป็นก็คุมได้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.พญ.ฉัตรประอร งามอุโฆษ
คำสำคัญ เบาหวาน
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โรคเบาหวานเป็นโรคที่ใคร ๆ ได้ยินแล้วต่างก็รู้สึกว่าเป็นโรคที่ยุ่งยาก ใช้ยารักษา และสิ้นเปลืองค่ารักษาจำนวนมาก แต่แท้จริง ๆ แล้ว หากเราปฏิบัติตามคำแนะนำจากคุณหมอได้เพียงแค่ 2 ข้อเท่านั้น เราก็สามารถหายจากโรคเบาหวานได้ง่าย ๆ โดยอาจไม่ต้องพึ่งยารักษาเลยก็ยังได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=I-TUhCsTkro
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


เบาหวานเป็นก็คุมได้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง