ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หายใจให้เป็น แก้หอบจากอารมณ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.พญ.พรจิรา ปริวัชรากุล
คำสำคัญ หายใจแก้หอบ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ในภาวะที่คนเราเจอกับความสูญเสีย เสียใจอย่างหนักและกระทันหัน บางคนอาจจัดการอารมณ์ เหล่านี้ได้ แต่บางคนกลับตรงกันข้าม เมื่อจัดการไม่ได้ ก็จะนำมาซึ่งความเครียด และเข้าสู่ภาวะ ที่เรียกว่าการหอบจากอารมณ์ (Hyperventilation Syndrome) ซึ่งก็จะส่งผลต่อทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ และไม่ดีแน่ ในระยะยาว หากไม่สามารถขจัดความเครียดเหล่านี้ออกไปได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=tnEsNIvVNPI
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


หายใจให้เป็น แก้หอบจากอารมณ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง