ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรก้าวไกล ตอนที่ 27 : ข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอก..ข้าวที่ต่อยอดภูมิปัญญา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
คำสำคัญ ข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอก..ข้าวที่ต่อยอดภูมิปัญญา;ข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ต้องการที่จะให้ผู้บริโภคได้บร­ิโภคข้าวที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิม โดยนำข้าวเปลือกจากข้าว 2 พันธุ์มาทำให้เริ่มงอกเป็น 3 ระยะด้วยกัน เพื่อหาว่าระยะไหนที่จะให้คุณค่าทางโภชนาก­ารมากที่สุด พอได้ระยะที่เหมาะสมแล้วก็จะเอาไปนึ่งเพื่­อให้ความร้อนหยุดปฏิกิริยาและก็ฆ่าเชื้อ นำมากะเทาะเปลือก แล้วไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการก็คือ GABA ซึ่งจะได้คุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=a60x3jb73lg
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง