ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รพ.พระปกเกล้าวิจัยสมุนไพรไทยรักษาโรคที่ยาแผนปัจจุบันรักษาไม่หาย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นพ.ฉัตรชัย สวัสดิไชย
คำสำคัญ สมุนไพรรักษาโรค
หน่วยงาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ปัจจุบันเมื่อวิทยาการต่างๆ ได้แพร่หลายมากขึ้น พบว่ายารักษาโรคแผนปัจจุบันหลายชนิดส่งผลเสีย เกิดการสะสมให้กับร่างกายจนเกิดผลเสียมากกว่าผลดี ดร.นพ.ฉัตรชัย สวัสดิไชย นายแพทย์ระดับ 9 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม คุณหมอผู้ที่ทุ่มเทบุกเบิกด้านการแพทย์แผนไทย มาตั้งแต่ปี 2548 จนมาสู่งานวิจัยที่พิสูจน์ได้จริงการแพทย์แผนไทย วิถีการดูแลสุขภาพสมัยดั้งเดิมที่การแพทย์แผนไทยถือเป็นภูมิปัญญาแห่งชาติ ภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนยุคสุโขทัย นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนกระทรวงสาธารณสุขยอมรับและมีนโยบายสนับสนุนให้นำการแพทย์แผนไทยมาเปิดรักษาในโรงพยาบาล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=tUwKVYZnJkI
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


รพ.พระปกเกล้าวิจัยสมุนไพรไทยรักษาโรคที่ยาแผนปัจจุบันรักษาไม่หาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง